Kanner Informatiouns Netzwierk

Login Form

Wen ass online?

Aktuell sind 31 Gäste und keine Mitglieder online

Léif Gäscht a Visiteuren

Ech wënschen Iech häerzlech Wëllkomm op dem Kanner-Informatiounsnetzwierk. 

Op dësem Site kann een Informatiounen fannen wat Fräizäitbeschäftegung matt Kanner ugeet. Et kann een och Kommentéieren wat een zum Beispill vun enger Plaz hellt.

Iergendwann soll dee Site esou voll sinn dass een hei vun allem fënnt. Aus dem Grond bieden ech Iech mer esou vill wéi méiglech och Är Iddien matzedeelen fir dass ech se och kann online setzen.

Wann een well kommentéieren muss ech Iech bieden Ärch ze régistréieren an liest wann ech gelifft d´Regelen eng kéier duerch matt denen der averstanen musst sinn. Dest ass geduet, fir dass een e bëssen Kontroll huet wien hei schreift an fir d'Spammer esou gutt wéi et geet vun hei ewech ze kréien.

Merci

Nathalie

Keine Termine